Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen yasal düzenlemeler ile başlatılan e-Dönüşüm süreci ve getirilen zorunluluk kapsamlarıyla elektronik faturaların ve elektronik defterlerin iş hayatına entegrasyonu her geçen gün daha önemli hale geliyor.

Türkiye uygulama yazılımlarının öncüsü Logo, 30 yılı aşkın birikimi ve tecrübesiyle e-Dönüşüm sürecine rehberlik ediyor. 3000’i aşan özel entegratörlük kullanıcısı, 900 lokal entegrasyon sunucusu kullanıcısı ile bu alanda da liderlik ediyor. GİB onaylı e-Faturae-Arşiv ve e-Defter çözümleriyle yetkili satıcısı olduğumuz Logo, e-Dönüşüm sürecini yakından takip ediyor ve firmaların ihtiyacı olan güvenilir ve hızlı çözümleri sunuyor.

Faturaların elektronik belge olarak düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi ve yine elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesi hususunda getirilen yasal çerçeve doğrultusunda ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlara uygun olarak geliştirilen Logo e-Fatura uygulaması, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik faturaları düzenleyebilmeyi ve elektronik ortamda iletilmesini olanaklı kılan bir uygulamadır. e-Fatura, faturanın taraflar arasında güvenli ve hızlı dolaşımı sağlar.

Elektronik defter tutulması, onaylanması ve saklanmasında kullanılabilecek ilk onaylı yazılımlardan biri olan Logo e-Defter çözümüyle , Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik olarak oluşturulmasına izin verilen  Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgeleri , yine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın belirlediği standartlarda  kolayca hazırlanabilir ve hazırlanan defterlerin ilgili berat dosyalarının elektronik olarak GİB’e gönderilmesi sağlanır.

e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayın …